• Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Raporlarının ESG Parametreleri İle Değerlendirmesi
  Abdullah Erdem Boztaş
 • Denizcilik Mesleğinin Gerektirdiği Niteliklerin Tespiti
  Bora Şan Turgut
 • Lojistik İşletmelerin Sosyal Medya Paylaşımlarının Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi: LinkedIn Örneği
  İlknur Gizem Yazar
 • Covid-19 Pandemi Döneminde Lojistik Ve Ulaştırma Alanındaki Yükselen İnovasyon Trendleri: 2020 İnovasyon Ödülleri İncelemesi
  Safiye Top
 • Deniz Yetki Alanlarının Deniz Ulaştırmasına Etkileri: Ege Denizi Örneği
  Gökçe Çiçek Ceyhun
 • Çevreci Bir Lojistik Yaklaşımı: Yeşil Lojistik ve Türkiye’den Örnek Uygulamalar
  Beste Desticioğlu
 • Türkiye’de Yeşil Liman Uygulamalarına Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme
  Arda Toygar
 • Çevrimiçi Alışverişlerde Lojistik Hizmet Kalitesinin Anneler Tarafından Değerlendirilmesi
  Aylin Çalışkan
 • Hastanelerde İlaçların ve Tıbbi Malzemelerin Stok Kontrolü
  Mehmet Sıtkı Saygılı
 • Lojistik Hizmet Kalitesinin Dış Ticaret İçin Önemi
  Süreyya Kovacı
 • Elektrik Dağıtım Şirketleri Kümeleme Analizi: Teknik ve Coğrafi Dinamikler
  Tekiner Kaya
 • Covid-19 Pandemisinin Türkiye Lojistik Sektörüne Etkilerinin Risk Yönetimi Kapsamında Değerlendirmesi ve Kamu İçin Bir Çözüm Önerisi
  Tolga Öz
 • Deniz Turizmi Lojistiğinde Yeni Trend: Antarktika Kruvaziyer Seyahati
  Erdal Arlı
 • Demir Yolu Taşımacılığı, Hava Yolu Taşımacılığı ve Dış Ticaret: Türkiye Örneği
  Mehmet Adak
 • Uluslararası Tedarik Zincirinde Gümrüklerin Önemi ve Türkiye’nin Durumu
  Nevzat Saygılıoğlu
 • Ulaştırma ve Lojistik Çalışanları Açısından Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık
  Süleyman Daşdağ
 • Tedarik Zinciri Üyelerinin Plastik Hammadde Tedarikindeki Güncel Sorunları
  Ayvaz Abar
 • Covid-19’un Uluslararası Sivil Havacılık Sektörüne Etkileri
  Boubacar Houdy Barry
 • Bir Kuşak Bir Yol Projesinde Türkiye-Çin İlişkisi
  Mihriban Koca
 • Havayolu Taşımacılığının Turizm İle İlişkisinin Önemi
  Muhammed Ensar Yalçın
 • Endüstri 4.0 ve Karayolları Taşıma Güvenliği
  Nil Sevencan
 • Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi: Hamburg Limanı Örneği
  Nisa Parıldar Yılmaz
 • Uluslararası Deniz Ticeretine COVİD-19 Krizinin Etkileri ve Sonrası İçin Öneriler
  Mücahit Şişlioğlu
 • Covid-19 Pandemi Sürecindeki Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrencilerin Kurumsal Aidiyet Düzeyine Etkisi: Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Örneği
  Burcu Özge Özaslan Çalışkan & Burcu Adıgüzel Mercangöz
 • The Examination of the Effects of Attitude, Perceived Behavior Control, Awareness Consequences and Subjective Norm Variables on Reselling Behavior of Consumers as a Part of the Recycling Behavior of White Goods During The Covid-19 Pandemic
  Mustafa Karadeniz & İlke Kocamaz
 • Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü Tedarik Zincirinde Dijitalleşme
  Kürşat Erdoğan & Mehmet Tanyaş
 • Kuşak Yol Projesinde En Uygun Intermodal Taşıma Koridoru Seçim Projesi
  Mehmet Yavuz Kankavı & Mehmet Tanyaş
 • The Econometric Analysis of the Impact of the Financial Development Level on Road Freight Transportation: The Period of 1985-2018 Turkey Sample
  Tuğrul Bayat & Kenan İlarslan
 • Lojistik Sektörü İş İlanlarında Hangi Nitelikleri Arıyor: Kariyer Siteleri Üzerinden Bir İçerik Analizi
  Zümral Gültekin & Tansu Özbaysal
 • Kanal İstanbul Projesi Kapsamında Düzenlenecek Olan Ulaşım Ağlarının Ve Konteyner Limanlarının Lojistiğe Katkısı
  Nur Sümeyye Yalçın Koçak & Muhammed Ensar Yalçın
 • Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Ürün İzlenebilirliği
  Kamil Bircan & Algın Okursoy
 • Kamu Hastaneleri Eczanelerinde İlaç Satınalma Süreci: Örnek Bir Uygulama
  Mehmet Sıtkı Saygılı & Cihan Hekim
 • İstanbul’da Toplu Taşıma Kullanımı ve Pandemi İlişkisi
  Mustafa Ilıcalı & Mahmut Esad Ergin
 • Moora Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Lojistik Köylerin Analizi: Türkiye Örneği
  Muhammed Ensar Yalçın & Nagehan Akoğlu
 • İnsani Yardım Lojistiği Konusunda Bir Literatür Araştırması
  Nursena Gülkaya & Hakan Altunay
 • Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritma İle Çözümü
  Oğuzhan Gökbayrak & Hakan Altunay
 • Türkiye’de Konteyner Ana Aktarma Limanı Oluşturma Potansiyeli Ve Ekonomik Etkileri
  Özkan Sungur & Ayberk Şeker
 • Küçükçekmece’de Ulaşım İle Nüfus Yoğunluğu Arasındaki İlişki: Yıllara Göre Değişim
  Yavuz Özdemir & Şahika Özdemir & Abdul Latif Tanış
 • Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattının Orta Koridora Etkileri
  Ömer Sacar & Sezgin Özdemir & Harun Doğan & Mehmet Taha Yıkın
 • Sipariş Gruplama ve Kapalı Alanda Toplama Optimizasyonu
  Kemal Soğukçeşme & Selçuk Zereyalp & Ergün Eroğlu
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşüm
  Ayşe Asiltürk & Yılmaz Bayar