Sayın Katılımcılar,

Kongrede yapılacak sunumlarda sözlü sunum için 15 dakika, soru cevap bölümü için 5 dakika süre belirlenmiş olup, sunumlarınızı bu süreleri dikkate alarak hazırlamanız önem arz etmektedir. Belirtilen süreler oturum başkanlarının inisiyatifleri ile uzatılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.